Ethereum fork thành công khi testnet Sepolia chuẩn bị thử nghiệm The Merge

04-07-2022 09:50 am

bachnc
Arabic Arabic Bengali Bengali Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Dutch Dutch English English French French German German Hindi Hindi Indonesian Indonesian Italian Italian Japanese Japanese Korean Korean Malay Malay Persian Persian Portuguese Portuguese Russian Russian Sindhi Sindhi Spanish Spanish Thai Thai Turkish Turkish Urdu Urdu Vietnamese Vietnamese

Bài viết liên quan: