Chính sách bảo mật

Điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật

Wikibinance cố gắng đảm bảo rằng tất cả thông tin có trên các trang được lưu trữ bởi chúng tôi hoặc các tên miền phụ của Wikibinance là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web bên ngoài được liên kết đến thông quaWikibinance. Nội dung của bên thứ ba được truy cập với rủi ro riêng của người dùng.

Wikibinance không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc bất tiện nào do phụ thuộc vào bất kỳ tài liệu nào có trong trang này.

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách Bảo mật này  áp dụng cho thông tin cá nhân và khách hàng (thông tin) mà Wikibinance thu được thông qua Trang web của chúng tôi, cũng như tiện ích mở rộng trình duyệt web của chúng tôi hoặc bất kỳ nguồn nào khác mà Chính sách này được liên kết hoặc được tham chiếu.

Các loại thông tin chúng tôi thu được

Thông tin phi cá nhân:

Khi bạn truy cập Wikibinance, hệ thống của chúng tôi nhận được thông tin về việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi thông qua các phương tiện tự động, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhật ký máy chủ web, JavaScript và các công nghệ tương tự.

Bằng cách tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn, bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý một cách rõ ràng và không hủy ngang để chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin cá nhân đó có thể được chuyển từ vị trí hiện tại của bạn đến máy chủ của Trang web và máy chủ của bên thứ ba được ủy quyền trừ khi được luật hiện hành cho phép.

Chúng tôi có thể thu thập các loại dữ liệu cá nhân sau liên quan đến những khách truy cập cá nhân hiện tại hoặc tiềm năng của chúng tôi:

Thông tin liên hệ;

 1. b) Địa chỉ IP của bạn và các số nhận dạng thiết bị di động duy nhất (chẳng hạn như ID thiết bị, ID quảng cáo, địa chỉ MAC của bạn);
 2. c) Dữ liệu về thiết bị của bạn, chẳng hạn như nhà sản xuất, hệ điều hành, loại trình duyệt và ngôn ngữ;
 3. d) Dữ liệu vị trí rộng;
 4. e) Dữ liệu định vị chính xác;
 5. f) Dữ liệu chúng tôi thu thập bằng cookie và các công nghệ tương tự
 6. g) Dữ liệu chúng tôi nhận được nếu bạn liên kết công cụ của bên thứ ba với Dịch vụ (chẳng hạn như Facebook, Google hoặc Vkontakte);
 7. h) Dữ liệu cho mục đích quảng cáo và phân tích, để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn Dịch vụ tốt hơn;
 8. i) Tin nhắn của bạn tới Dịch vụ (chẳng hạn như bất kỳ phản hồi nào bạn đã gửi về loại trình duyệt của bạn);
 9. j) thông tin về việc sử dụng trang web của chúng tôi (ví dụ, các trang đã truy cập, vị trí địa lý, thời gian trên trang web, các giao dịch trực tuyến);
 10. k) sở thích liên quan đến tiếp thị trực tuyến; và / hoặc
 11. l) Dữ liệu khác mà bạn chọn cung cấp cho chúng tôi.

Thông tin thêm:

(a) Đôi khi, chúng tôi có quyền lấy thông tin về các pháp nhân truy cập Trang web của chúng tôi, thông qua đại diện của họ.

(b) Chúng tôi có thể lấy thông tin về trang web của một pháp nhân, tên của pháp nhân, thông tin liên hệ của pháp nhân, bao gồm các email kinh doanh, quốc gia thành lập và liên kết đến ICO của pháp nhân (nếu có).

 Chúng tôi có thể sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt web của mình để lấy thông tin được mô tả trong Chính sách này. Tiện ích mở rộng trình duyệt web của chúng tôi chỉ có thể truy cập thông tin cụ thể mà bạn đã cấp quyền truy cập một cách rõ ràng. Chúng tôi không thể và không theo dõi lịch sử duyệt web của bạn.

Làm thế nào chúng tôi thu thập thông tin?

Chúng tôi chỉ có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân như email và tên của bạn nếu bạn tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Bạn luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân. Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về bạn bất cứ khi nào bạn tương tác với Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin phi cá nhân cho các mục đích sau:

(a) để ngăn bạn nhìn thấy các quảng cáo không cần thiết hoặc yêu cầu bạn nhập lại Trang web nhiều hơn mức cần thiết;

(b) để tính toán tổng số người truy cập Trang web của chúng tôi và phần nào của Trang web phổ biến nhất;

(c) để cải thiện nội dung của các trang web của chúng tôi và để tùy chỉnh nội dung và bố cục của các trang của chúng tôi;

(d) cung cấp thông tin bạn yêu cầu từ Trang web, chẳng hạn như một bài báo, tin tức, đánh giá, phân tích, v.v.;

Các lĩnh vực mà chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn bao gồm, nhưng không giới hạn, cung cấp cho bạn các bản tin email, phản hồi và đặc biệt là khả năng bình luận về các bài báo, các hình thức tương tác. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn, bạn có thể nhận được email quảng cáo định kỳ từ chúng tôi và các đối tác được lựa chọn cẩn thận với thông tin liên quan đến các ưu đãi hoặc dịch vụ đặc biệt trong trường hợp bạn tập trung cho các hành động đó từ phía chúng tôi. Bạn cũng có thể nhận được email cung cấp thông tin từ chúng tôi liên quan đến các thông báo quản trị liên quan đến hoạt động của Trang web. 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các loại bên thứ ba sau:

 1. a) nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ trang web và cơ sở hạ tầng của chúng tôi,
 2. b) nhà cung cấp phần mềm bên thứ ba, nơi nhà cung cấp lưu trữ dữ liệu cá nhân liên quan thay mặt chúng tôi;
 3. c) cố vấn chuyên môn như luật sư, kế toán, cố vấn thuế, kiểm toán viên và nhà môi giới bảo hiểm;
 4. d) các nhà cung cấp giúp chúng tôi tạo và đối chiếu các đánh giá liên quan đến hàng hóa và dịch vụ của chúng tôi;
 5. e) các đại lý quảng cáo và khuyến mại của chúng tôi thay mặt chúng tôi thực hiện các chiến dịch tiếp thị và để quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ của chính họ mà bạn có thể quan tâm; và / hoặc
 6. f) các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các cơ quan hành pháp hoặc chính phủ.

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn khi được pháp luật cho phép để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn thân thể của bất kỳ người nào, vi phạm các thỏa thuận của chúng tôi, hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Cookie 

Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ Trang web và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Giống như nhiều trang web, Chúng tôi sử dụng “cookie” để thu thập thông tin. Chúng tôi sử dụng cookie trên Trang web của mình để thu thập dữ liệu về lượt truy cập của bạn và cho phép bạn điều hướng từ trang này sang trang khác, đếm lượt truy cập và xem những lĩnh vực và tính năng nào trên Trang web của chúng tôi phổ biến. Điều này giúp chúng tôi thu thập thông tin phản hồi để không ngừng cải thiện Website và phục vụ khách hàng tốt hơn. Cookie không cho phép chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn và chúng tôi thường không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi trong cookie của bạn.

Bạn có thể kiểm soát và / hoặc xóa cookie nếu bạn muốn. Bạn có thể xóa tất cả cookie đã có trên máy tính của mình và bạn có thể đặt hầu hết các trình duyệt để ngăn chúng được lưu trữ trong đó. Tuy nhiên, nếu bạn làm điều này, một số dịch vụ và chức năng của Trang web của chúng tôi có thể không hoạt động.

Lưu dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn trong thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc theo yêu cầu để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Bằng cách liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ ….., bạn có thể nhận được xác nhận bất kỳ lúc nào về việc dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn có đang được xử lý hay không.

Khiếu nại về quyền riêng tư

Chúng tôi coi trọng các mối quan tâm về quyền riêng tư. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã không tuân thủ Chính sách Bảo mật này về thông tin của bạn, bạn có thể liên hệ với Văn phòng Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi tại ….

Trong thư của bạn, vui lòng mô tả càng chi tiết càng tốt những cách mà bạn tin rằng Chính sách Bảo mật của Trang web đã không được tuân thủ. Chúng tôi sẽ điều tra khiếu nại của bạn ngay lập tức và sẽ trả lời bạn trong vòng 30 ngày.

Cách chúng tôi bảo vệ Thông tin cá nhân

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn trước sự phá hủy, mất mát, thay đổi, truy cập, tiết lộ hoặc sử dụng vô tình, bất hợp pháp hoặc trái phép.

Chúng tôi đã áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn dữ liệu của bạn vô tình bị mất, bị sử dụng hoặc bị truy cập theo cách trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu của bạn đối với những nhân viên, đại lý, nhà thầu và các bên thứ ba khác có nhu cầu kinh doanh. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và họ phải tuân theo nghĩa vụ bảo mật.

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục để đối phó với bất kỳ vi phạm dữ liệu nghi ngờ nào và sẽ thông báo cho bạn và cơ quan quản lý có thẩm quyền về vi phạm mà chúng tôi buộc phải làm như vậy về mặt pháp lý.

Thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

Chính sách Bảo mật này có thể được cập nhật định kỳ và không cần thông báo trước cho bạn để phản ánh những thay đổi trong chính sách thông tin cá nhân của chúng tôi. Đối với những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng một chính sách bảo mật nổi bật trên Trang web của chúng tôi cho biết ở đầu Chính sách khi nó được cập nhật gần đây nhất.

Trẻ em

Chúng tôi không có ý định trưng cầu hoặc thu thập Thông tin Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 16 tuổi hoặc dưới độ tuổi hợp pháp tại quốc gia của bạn, nếu thông tin đó cao hơn. Nếu bạn dưới 16 tuổi hoặc không thuộc độ tuổi hợp pháp của quốc gia bạn, bạn sẽ không cung cấp Thông tin Cá nhân trên Trang web này.

Quyền của bạn

Bạn có quyền nhận thông tin từ chúng tôi về cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, xem bản sao của tất cả dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ và yêu cầu dữ liệu cá nhân của bạn được sửa đổi, chỉnh sửa hoặc xóa khỏi hệ thống của chúng tôi. Bạn cũng có thể giới hạn, hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu của mình. Chúng tôi không thực hiện bất kỳ việc ra quyết định nào chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động, bao gồm cả việc lập hồ sơ.

Nếu bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng dữ liệu của mình, bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào. Xin lưu ý rằng ngay cả khi bạn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi vẫn có thể dựa vào sự đồng ý mà bạn đã đưa ra làm cơ sở hợp pháp để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trước khi bạn rút lại sự đồng ý của mình.

Bạn có thể phản đối việc chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi đã tuyên bố rằng chúng tôi dựa vào lợi ích kinh doanh hợp pháp của mình để làm như vậy.

Luật pháp và tác hại

Bất kể điều gì trái ngược trong Chính sách này, chúng tôi có thể bảo quản hoặc tiết lộ thông tin của bạn nếu chúng tôi tin rằng việc tuân thủ luật, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của chính phủ là cần thiết một cách hợp lý; để bảo vệ sự an toàn của bất kỳ người nào; để giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật; hoặc để bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi hoặc khách truy cập của chúng tôi.

Wikibinance có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan bảo vệ dữ liệu, quan chức chính phủ và các cơ quan chức năng khác khi Wikibinance bị ràng buộc về mặt pháp lý làm như vậy hoặc để bảo vệ sự an toàn của khách truy cập vào Wikibinance.

Quyền sử dụng

Khi truy cập và sử dụng Trang web, bạn đồng ý rằng bạn chỉ có thể tải xuống nội dung, bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, video, tài liệu âm thanh, phần mềm hoặc bất kỳ hình thức nào khác, của Trang web hoặc bất kỳ phần nào của nội dung cho sở hữu cá nhân sử dụng phi thương mại.

Ngoại trừ những điều đã nêu ở trên, bạn không được phép sao chép, tái tạo, nhân bản, phát sóng, tải xuống, lưu trữ (bằng mọi phương tiện), truyền tải, bán lại, hiển thị hoặc phát ở nơi công cộng, điều chỉnh hoặc sửa đổi theo bất kỳ cách nào Nội dung cho bất kỳ mục đích nào khác bất kỳ điều gì mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Wikibinance.

Who we are

Our website address is: https://wikibinance.com.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.